Ejendomsvurdering.org – Ejendomsværdiskatten, Ejendomsvurdering og tinglysning.

Den Offentlig ejendomsvurdering Den offentlige ejendomsvurdering danner blandt andet grundlag for beskatning af ejendomsskatter og af eventuel fortjeneste i henhold til ejendomsavancebeskatningsloven.

Ved beregning af tinglysningsafgiften ved tinglysning af et skøde, sker denne på grundlag af købsprisen, dog minimum den offentlige ejendomsvurdering.Ejendomsværdiskatten beregnes også med udgangspunkt i vurderingen, se nærmere herom under Ejendomsværdiskatten.Ejendomsvurdering sker hvert andet år. Ejerboliger vurderes i ulige år, andre ejendomme vurderes i lige år. Vurderingsterminen den 1. oktober i det år, hvori vurderingen foretages.Årsomvurdering – der foretoges året efter vurderingsåret – er ophævet med virkning fra 2007.Du finder din ejendomsvurdering i TastSelv som en del af din årsopgørelse Den offentlige ejendomsvurdering skal udtrykke ejendommens værdi i handel og vandel ved kontant betaling. Værdien i handel og vandel er den pris, der vil kunne opnås ved salg til en fornuftig køber. For ejerboliger fastlægges vurderingen med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område.

Opret og indryk en tekst annonce på forsiden af www.ejendomsvurdering.org idag!
Prisen for en annonce på www.ejendomsvurdering.org koster kun 495,-pr år og kan betales med
paypal eller kreditkort. Indryk annonce

Ejendomsvurdering


Ejendomsvurdering :   ejendomsværdi, ejendomsvurderingen, offentlige ejendomsvurdering.

Ejendomsvurdering Copyright © 2004–2011. All rights reserved.

RSS Feed. powered by Masterseek.com